Axillary Node

Keywords: axillary, axillary freckling, axillary fossa, axillary block ultrasound, axillary subsegment, axillary central line, axillary artery, axillary web syndrome,


Photogallery Axillary Node:


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node