Axillary Node

Keywords: axillary, axillary plexus block, axillary block vs infraclavicular block, axillary freckling, axillary fossa, axillary nerve, axillary lymph nodes, axillary web syndrome,


Photogallery Axillary Node:


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node


Axillary Node